Maatschappelijk verantwoorde werkgever aantrekkelijk (June 15, 2001)

Onderzoek Ethicon van de EUR: Maatschappelijk verantwoorde werkgever aantrekkelijk Carriëremogelijkheden, ruimte voor opleiding en training, een goed salaris met een bijbehorende pensioenregeling en een auto van de zaak zijn nog steeds belangrijke factoren die de aantrekkelijkheid van een werkgever op de arbeidsmarkt voor managementfuncties bepalen. Ook de afwisseling in het werk, ruimte voor ontplooiing en perspectieven op werk in een ander land worden door toekomstige managers meegenomen in hun keuze voor een nieuwe baan. Uit onderzoek van Ethicon, het centrum ethiekmanagement van de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijkt dat de maatschappelijke prestaties en integriteit van organisaties ook meewegen in de keuze van werknemers.

Uit onderzoek onder laatstejaars studenten bedrijfskunde van de EUR, de aankomende manager, blijkt dat 74 procent de balans tussen privé en werk tot een van de vijf belangrijkste criteria rekent waarop een werkgever wordt geselecteerd. Een bedrijf dat maatschappelijk bijzondere prestaties levert (bijvoorbeeld voor de lokale bevolking), wekt bij twee op de drie toekomstige managers interesse op. Bijna 90 procent vindt het van belang dat het bedrijf een vrouwvriendelijk beleid voert en ruim 90 procent geeft de voorkeur aan een collegiale sfeer boven een competitief klimaat. Een op de drie toekomstige managers vindt dat er sowieso sprake dient te zijn van een maatschappelijk verantwoord beleid wil een bedrijf uberhaupt in overweging worden genomen.

Komt een organisatie vanwege maatschappelijk laakbaar gedrag (bijvoorbeeld opzettelijk milieuschade en schending van mensenrechten) in het nieuws, dan stelt 57 procent van de ondervraagden haar oordeel over het bedrijf in negatieve zin bij. En zelfs 65 procent is gevoelig voor mediaberichten over niet-integer gedrag binnen de organisatie (bijvoorbeeld fraude, corruptie en seksuele intimidatie). De meeste sectoren worden niet op voorhand vanwege principiële bezwaren uitgesloten. Uitzonderingen daarop zijn managementfuncties in de seksindustrie (63%), de wapenindustrie (50%), de kernenergiesector (32%) en de tabaksindustrie (28%).

Desalniettemin blijven de materiële zaken belangrijker dan de maatschappelijke overwegingen. Materiële overwegingen wegen twee maal zo zwaar in de keuze voor een werkgever als maatschappelijke overwegingen. Toch is bijna tweederde bereid om een tien procent lager jaarsalaris te aanvaarden indien het bedrijf haar personeel wereldwijd eerlijk betaalt, een goed personeelsbeleid en milieubeleid voert en zorg draagt voor de mensrechten.

"De resultaten van dit onderzoek tonen aan" aldus de onderzoekers, "dat het maatschappelijk beleid van een organisatie van belang is wil een organisatie een goede kans maken op de arbeidsmarkt. Het maatschappelijk beleid dient niet alleen te worden gedragen door het huidige personeel maar ook systematisch te worden uitgedragen naar potentieel personeel."

Noot voor de pers

Informatie over het onderzoek kan worden verkregen via Dr Muel Kaptein, directeur Ethicon, tel (010) 408 1923 of bij Annemarie Wieringa, tel (06) 247 34 819