Bedrijven terughoudend over maatschappelijk ondernemen (June, 8, 2002)

Bedrijven terughoudend over maatschappelijk ondernemen

Beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn terughoudend in het verstrekken van informatie over hun maatschappelijke prestaties naar consumenten. Dit stelt Ethicon, het centrum van ethiekmanagement van de Faculteit der Bedrijfskunde, naar aanleiding van een recent onderzoek. Slechts 42% van de bedrijven geeft consumenten volledig antwoord op vragen met betrekking tot milieu, veiligheid en minderheden.

Steeds meer consumenten laten zich in hun productkeuze leiden door de maatschappelijke prestaties van de ondernemingen achter het product. Het is daarom niet verwonderlijk dat de laatste jaren steeds meer bedrijven in hun gedragscode schrijven dat zij open en transparant willen zijn. Maar zijn bedrijven in de praktijk wel zo open naar consumenten die vragen stellen over maatschappelijk ondernemen?

Ethicon verrichtte een onderzoek onder de 175 beursgenoteerde bedrijven. De bedrijven werden via verschillende kanalen benaderd met een vaste set vragen. Het onderzoek laat zien dat 10% van de bedrijven geheel niet reageert op schriftelijk gestelde vragen van consumenten over hun maatschappelijke bijdrage. Bijna de helft van de ondernemingen reageert in beperkte mate op vragen van consumenten over de genomen milieumaatregelen, de positie van minderheden in het bedrijf en de veiligheid van de werkomgeving. Ruim 40% geeft wel volledig antwoord. Over de milieuprestaties zijn bedrijven het meest open, gevolgd door het minderhedenbeleid en de veiligheid op de werkvloer.

De reactietijd van bedrijven loopt sterk uiteen. Een op de tien bedrijven reageert op schriftelijke vragen van de consument binnen 3 werkdagen. Een kwart reageert pas na 10 werkdagen. De inhoud van de reacties loopt sterk uiteen. Sommige bedrijven bedanken de consument voor de gestelde vragen maar zeggen vervolgens dat maatschappelijk ondernemen niet relevant is voor de consument. Andere bedrijven reageren zeer uitgebreid en persoonlijk. 45% verstrekt zelfs een sociaalverslag en/of een milieuverslag. Deze bedrijven met een niet-financieel jaarverslag reageren sneller en beter op vragen van de consumenten dan de bedrijven die alleen een financieel jaarverslag hebben. Slechts 17% van de beursgenoteerde bedrijven verstrekt op haar website uitgebreide informatie over zijn maatschappelijke prestaties.

"Een transparante bedrijfsvoering wordt veelal met de mond beleden, maar een te grote groep ondernemingen geeft op specifieke vragen van consumenten niet thuis of stuurt de consument met een kluitje in het riet," aldus de onderzoekers van Ethicon. "Tegelijkertijd is het verheugend dat een aanzienlijke groep bedrijven wel veel tijd besteedt aan het beantwoorden van de vragen van consumenten."

Ethicon is een integraal wetenschappelijk kenniscentrum op het gebied van integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid van ondernemingen en not-for-profit organisaties.

Noot voor de pers

Info:
Faculteit der Bedrijfskunde, Afdeling Communicatie & Externe Betrekkingen, drs.
B. Schreiner
tel. (010) 4081831
e-mail: b.schreiner@fbk.eur.nl