Integriteittoezicht door Commissarissen neemt toe

Raden van Commissarissen houden steeds meer toezicht op de integriteit van ondernemingen en hun directies. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse commissarissen.

Meer dan tweederde van de commissarissen geeft aan dat zij de afgelopen jaren aanzienlijk meer toezicht zijn gaan houden op de integriteit van ondernemingen. Driekwart van de commissarissen geeft als reden hiervoor dat de reputatie van ondernemingen in belangrijke mate wordt beïnvloed door integriteit. Ook vindt de helft van de commissarissen dat zij meer toezicht zijn gaan uitoefenen omdat de integriteit een belangrijke voorwaarde is voor een goede interne organisatie. Voor weinig commissarissen wordt het scherper toezicht ingegeven door aandeelhouders en wetgeving die meer hierom vragen.

Uit het onderzoek blijkt dat maarliefst 84% van de commissarissen het houden van toezicht op de integriteit van de directie als hun belangrijkste taak zien.

De aandacht voor integriteit zal de komende jaren verder toenemen. Volgens de helft van de commissarissen zal hun toezicht op de integriteit van ondernemingen de komende vijf jaar zelfs sterk toenemen.

De belangrijke kenmerken van de integriteit van directieleden zijn volgens commissarissen hun voorbeeldgedrag, moreel bewustzijn, korte metten kunnen maken met interne misstanden en eerlijkheid. Opmerkelijk is dat het hebben van een schoon verleden van directieleden door slechts 6% van de commissarissen als belangrijk wordt beschouwd.

De toenemende aandacht voor integriteit vereist volgens Muel Kaptein, partner bij KPMG en hoogleraar in integriteit, dat directies 'niet alleen zelf integer moeten zijn maar ook aan commissarissen moeten kunnen laten zien dat de organisatie integer is. Het onderzoek laat zien dat commissarissen verwachten dat niet alleen de directie zelf hierover rapporteert, maar ook de interne compliance officer, de interne accountant en ook de externe accountant.'

Uit het onderzoek blijken commissarissen ook moeilijkheden te ervaren bij het toezichthouden op integriteit. Zo geeft 38% aan dat het vragen naar integriteit volgens hen al snel als motie van wantrouwen wordt gezien. Eveneens wordt het subjectieve karakter van integriteit als een lastig ervaren. 'Zaak is dus dat integriteit een regulier onderwerp wordt, dat ondernemingen integriteit vertalen in duidelijke afspraken en dat commissarissen zelf ook hun voelhorens gebruiken om integriteitsissues op de agenda te zetten' aldus Kaptein.

Klik hier voor het rapport.