De macht van integriteit

February 2013

Het is van groot belang dat politici en bestuurders zich realiseren dat de macht van integriteit groot is en dat daar niet mee valt te marchanderen. In het gratis te downloaden boek Dienaren van het Volk geeft Muel Kaptein, Hoogleraar Integriteit aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en partner bij KPMG Integrity, inzicht in hoe de macht van integriteit werkt en hoe politici en bestuurders daarmee moeten omgaan.

In dit 350 pagina’s tellende nieuwste boek, dat is gestructureerd langs 95 tweets, betoogt Kaptein dat ‘integriteitaffaires’ zoals we de afgelopen jaren meer dan 200 hebben meegemaakt (Vrij Nederland 20/02/2013) juist laten zien dat het met integriteit goed gaat. Het laat zien dat deze misstappen niet verborgen blijven maar in de openbaarheid komen. Het laat ook zien dat deze misstappen door anderen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd maar worden afgekeurd. Bovendien laat hij in dit boek zien dat het niet bij een afkeuring blijft maar dat er consequenties aan worden verbonden. Wanneer een politicus zijn of haar excuses maakt, demotie krijgt, geld moet terugbetalen of moet opstappen dan is dit een overwinning van de integriteit.

Het boek is gratis te downloaden als PDF of E-pub via www.kpmg.com/nl/dv.