Medewerkers van acht toezichthoudende toezicht

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam is de aftrap gegeven voor een uniek onderzoeksprogramma naar modern toezicht. Medewerkers van acht verschillende toezichthoudende instellingen zoals Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst zijn gelijktijdig gestart met een promotieonderzoek. Dit staat onder leiding van Muel Kaptein, hoogleraar Business Ethics and Integrity Management bij Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en dr. Martin de Bree, onderzoeker bij RSM.

Toezichthoudende instellingen en inspecties staan tegenwoordig voor de grote uitdaging om hun toezicht effectiever en efficiënter te maken. Wetenschappelijk onderzoek naar toezicht is echter nog schaars, maar biedt wel de mogelijkheid van belangrijke concepten en inzichten. Bovendien kan door gelijktijdig onderzoek kruisbestuiving plaatsvinden tussen de verschillende toezichthouders.

Kaptein en De Bree hebben daarom eind vorig jaar Nederlandse toezichthoudende instellingen en inspecties benaderd met het voorstel om een medewerker gedurende vijf jaar voor twee dagen in de week vrij te stellen voor promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit. Dat voorstel is positief ontvangen. In totaal zijn er, na selectie, acht kandidaten toegelaten tot het promotietraject. Deze personen zijn werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de Provincie Noord-Brabant, De Nederlandse Zorgautoriteit, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr heette de promovendi welkom bij de start van het project.

Voorstel
De kandidaten ronden voor het einde van dit jaar hun onderzoeksvoorstel af en kiezen een promotor binnen de Erasmus Universiteit, afhankelijk van het thema van hun onderzoek. Dat kan bij elke faculteit of opleiding zijn. Dr. Martin de Bree treedt daarbij op als copromotor en ‘linking pin’. “Voor de deelnemende organisaties is dit een prachtige gelegenheid om kennis te ontwikkelen door in groepsverband op te trekken en zo het toezicht te verbeteren. Voor de Erasmus Universiteit is dit een mooie manier om wetenschap en toezichthoudende praktijk dichter bij elkaar te brengen”, aldus Kaptein en De Bree.